banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 153 Про затвердження Статуту комунального закладу «Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек» Володимирецької районної ради у новій редакції

 

У К  Р А Ї Н А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме  скликання)

(десята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 грудня 2016 року                                                               № 153

 

Про  затвердження Статуту

комунального закладу

«Володимирецька централізована

система публічно-шкільних бібліотек»

Володимирецької районної ради

у новій редакції

            Відповідно до  клопотання відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації, керуючись статтями 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 4 статті 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Законом України «Про культуру» та рішеннями районної ради від 11.10.2013 № 313 «Про перелік та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», від 22.09.2016 № 102 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району», за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.Змінити найменування установи Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек на комунальний заклад «Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек» Володимирецької районної ради.

2.Затвердити Статут комунального закладу «Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек» Володимирецької районної ради у новій редакції (додається)

3.Директору комунального закладу «Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек» Володимирецької районної ради  І.Курач забезпечити подання змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів для проведення державної реєстрації у визначений чинним законодавством термін.

4.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії районної ради з питань гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури (О.Першута).

  Голова ради                                                                                 В.Ковенько

 

 

«Затверджено»

                                                               Рішення Володимирецької районної ради

                                                               від 23.12.2016 №153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА

ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК»

 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Володимирець – 2016

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального закладу «Володимирецька  централізована система публічно-шкільних бібліотек» Володимирецької районної ради (далі –  Заклад).

Заклад є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Володимирецького району.

1.2. Власником Закладу є територіальні  громади  сіл, селищ Володимирецького району в особі Володимирецької районної ради (далі - Власник).

1.3. Заклад керується у своїй діяльності чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму  України, рішеннями Володимирецької районної ради, розпорядженнями голови Володимирецької районної ради та голови Володимирецької районної державної адміністрації, цим Статутом і погодженими планами роботи.

1.4. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.

1.4.1. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи Закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних Закладом від здійснення або на здійснення діяльності передбаченої цим Статутом, звільняються від оподаткування.

1.5. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу здійснює  Власник та відділ культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації, в межах делегованих повноважень.

1.6. За своїм правовим статусом Заклад є комунальним закладом та фінансується з районного  бюджету.

1.7. Заклад самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Заклад не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями Закладу.

1.9. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Закладу. Заклад не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.10. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських, адміністративних та третейських  судах.

1.11. Найменування Закладу:

- повне: комунальний заклад  «Володимирецька централізована система публічно – шкільних  бібліотек» Володимирецької  районної ради;

- скорочене: КЗ «Володимирецька ЦСПШБ».

1.12. Юридична адреса: 34300, смт. Володимирець, вул. Соборна,24, Володимирецького району, Рівненської області.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ

2.1.  Заклад створений з метою забезпечення громадян рівними правами на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань. Бібліотеки, які входять до складу Закладу, здійснюють свою діяльність, виходячи з власних соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні..

2.2.  Основним завданням Закладу є:

Забезпечити доступ користувачам  до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або бібліотеку-філію. Бібліотеки використовують наявні технічні можливості для здійснення пошуку інформації.  Заклад гарантує обслуговування різних категорій читачів наявними творами друку згідно Конституції України.

2.3.  Предметом діяльності Закладу є:

 Бібліотека – масова за профілем, універсальна за змістом, є довідково-інформаційною та просвітницькою установою, органом інформації з питань культури і мистецтв, центром рекомендаційної бібліографії.

2.4.  Заклад може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.5. Заклад може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7. Заклад має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.8. Для забезпечення виконання покладених на Заклад завдань, зобов’язань Заклад має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

3. МАЙНО  ЗАКЛАДУ

3.1. Майно Закладу становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу.

3.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району і закріплюється за Закладом на праві оперативного управління.  

3.2.1. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад  здійснює у межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Установи Закладу є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- майно, передане Власником;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;

- капітальні вкладення і фінансування з бюджету;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;

3.4. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення (на праві оперативного управління) Центральної районної бібліотеки, приміщення районної бібліотеки для дітей, приміщення публічно-шкільних бібліотек, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебувають в її власності або користуванні.

3.5. Заклад витрачає кошти згідно з кошторисом. Кошторис затверджує відділ культури та туризму районної державної адміністрації.

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад зобов'язаний виконувати завдання та функції передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, а також враховувати їх при здійсненні своєї Статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

4.2. Заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів  Закладу має право лише за попередньою згодою Власника.

4.3.  Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Заклад у своїй діяльності може співпрацювати з іншими   закладами у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

4.5. Заклад не має в своєму складі інших юридичних осіб.

4.6. Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

4.7. Заклад має право вступати до об’єднань закладів в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків то Заклад має право вступати до об’єднань установ закладів в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Володимирецької районної ради у порядку, визначеному президією Володимирецької районної ради.

4.8. Заклад, відповідно до чинного законодавства України, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

4.9. Заклад повинен погоджувати з відділом культури і туризму райдержадміністрації щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку. 

4.10. Заклад щорічно до 15 січня року, що настає за звітним роком надає Власнику та відділу культури і туризму райдержадміністрації звіт про виконання планів роботи.

4.11. Віднесення Закладу до груп щодо оплати праці відбувається в порядку, установленому чинним законодавством України. Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється бухгалтерією Закладу в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.11.1. Заклад веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну  інформацію,  а також  надає  відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

4.12. Бібліотеки Закладу мають право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності, в т.ч. від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок доходів. Платні послуги надаються за окремим наказом, затвердженим директором Закладу та зареєстрованим в органах юстиції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011  №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній або комунальній формі власності» та наказу Міністерства культури України від 01.12.2015 №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

4.13. Заклад забезпечує своєчасну сплату відрахувань згідно з законодавством України.

4.14. Єдиний бібліотечний фонд Закладу має бути універсального профілю і формується на різних носіях інформації.

4.15. Заклад створює єдиний бібліотечний фонд шляхом злиття бібліотечних фондів публічних і шкільних бібліотек, в тому числі підручників.

Управління освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації замовляє, фінансує, розподіляє підручники згідно з навчальними планами для шкіл району, доставляє їх у відділ комплектування центральної районної бібліотеки  (далі ЦРБ), для обліку і обробки, веде контроль за надходженням підручників на місця.

4.16. Фонд публічно-шкільної бібліотеки формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.

4.17. До складу комісії із списання бібліотечного фонду, яка щороку затверджується директором ЦСПШБ, обов’язково входять представники бухгалтерії, відділу комплектування і обробки літератури районної бібліотеки, працівники публічно-шкільних бібліотек Закладу;

- облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду закладу (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату) здійснює районна бібліотека за поданням актів публічно-шкільних бібліотек, зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією, згідно з рішенням комісії.

4.18. Основними джерелами комплектування Закладу є книжкові магазини, видавництва, обласний шкільний бібліотечний колектор, книгообмін, обмінні фонди, дарунки від установ і приватних осіб, придбання у приватних осіб, передплата періодичних видань, інших джерел не заборонених законодавством.

 

5.СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ

5.1. Заклад складається з:

5.1.1. Центральної районної бібліотеки (далі – ЦРБ):

- відділ обслуговування користувачів ;

- сектор обслуговування молоді;

- відділ комплектування та обробки літератури;

- методичний відділ.

5.1.2. Районної бібліотеки для дітей (далі – РДБ):

- відділ обслуговування дошкільників та користувачів 1- 4 класів;

- відділ обслуговування користувачів 5- 9 класів;

5.1.3. Публічно-шкільних бібліотек (далі – ПШБ).

5.1.4. Сектору інформаційних баз даних.

5.1.5. Бухгалтерії.

5.2. ЦРБ та РДБ – є інформаційним центром, який забезпечує вільний та необмежений доступ читачів до інформації,  організовує обслуговування книгою та інформацією різні групи читачів.

5.2.1. Основні напрямки діяльності районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей:

методична, консультативна, практична допомога бібліотекам району;

моніторинг стану публічних бібліотек району;

участь у формуванні системи безперервної професійної освіти працівників бібліотек району;

видавнича діяльність;

збір та систематизація документів та матеріалів з бібліотекознавства;

популяризація бібліотечно-бібліографічних знань;

вивчення читацьких потреб та стан їх задоволення;

координаційна діяльність з бібліотеками інших відомств;

діяльність по запровадженню комп'ютерних технологій;

5.2.2. ЦРБ Закладу:

 -  забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду Закладу, оперативність надходження нових документів у всі підрозділи закладу, вивчення потреб користувачів, ступеня їх задоволення фондами;

 - ЦРБ організовує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює та поширює передовий досвід системи, запроваджує кращий вітчизняний та світовий досвід у практику роботи Закладу

 5.2.3. Відділ комплектування і обробки літератури ЦРБ:

- здійснює сумарний облік книг, документів, інших носіїв інформації, які надходять до єдиного бібліотечного фонду Закладу і кожної публічно – шкільної бібліотеки;

- отримує у відділі освіти райдержадміністрації документи та інші відомості про надходження підручників до Закладу для їх сумарного обліку;

- оформляє документи на передачу в  фонди публічно–шкільні бібліотеки Закладу підручників відповідно до розподілу відділу освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації;

- здійснює обробку книг, документів та інших носіїв інформації, які надходять до єдиного бібліотечного фонду Закладу;

- ЦРБ регулярно інформує публічно – шкільні бібліотеки про нові надходження, створює довідково–пошуковий апарат на фонд Закладу.

5.2.4. Основними функціями відділу  комплектування і обробки літератури ЦРБ є:

- поточне комплектування бібліотечного фонду;

- індивідуальний облік документів ( робота в автоматизованому режимі);

- вилучення документів з облікових форм (робота в автоматизованому режимі);

- сумарний облік документів ( робота в автоматизованому режимі);

- бібліотечна обробка та каталогізація документів, систематизація документів;

- організація та ведення каталогів та картотек (робота в автоматизованому режимі);

- технічна обробка документів.

5.2.5. Методичний відділ:

 - Забезпечує єдине організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами Закладу;

 - Впроваджує новітні технології в практику бібліотек району, передовий бібліотечний досвід, результатів наукових досліджень, рекомендацій методичних центрів всіх рівнів в практику роботи;

 - Координує методичну роботу наданням методичної допомоги бібліотекам інших систем і відомств;

 - Сприяє фаховому зростанню бібліотечних працівників;

 - Ознайомлює з актуальними питаннями теорії і практики бібліотечної роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек;

 - Здійснює статистичний аналіз діяльності бібліотек району;

 - Збирає інформаційні та статистичні матеріали бібліотек Володимирецького району;

 - Надає практичну, консультаційну допомогу бібліотекам з методичної роботи та організації різних напрямків бібліотечної діяльності;

 - Організовує семінари, практикуми, стажування для підвищення фахового рівня працівників бібліотек;

 - Проводить методичні дні, дні методичного консультування, засідання круглих столів, ділові студії, виїзди в бібліотеки-філіали, огляди-конкурси, моніторинги інноваційної діяльності Закладу;

 - Видає методичні поради, рекомендації, оглядово-інформаційні та інформаційно-аналітичні довідки про діяльність бібліотек району з питань впровадження нових, нетрадиційних форм обслуговування користувачів та інших провідних напрямків роботи;

 - Готує питання на розгляд  ради відділу культури і туризму райдержадміністрації;

  5.2.6. Основні функції  відділу  обслуговування    молоді:

- кумулятивна – формування, накопичення, систематизація, аналітико-синтетична обробка й організація збереження документальних ресурсів;

- сервісна – надання інформації про наявні бібліотечні ресурси, організація пошуку, видачі і прийому документів і інформації з запитів різних категорій користувачів, забезпечення доступу до віддалених джерел інформації;

- науково-методична – вивчення інформаційних потреб користувачів, інструктивно-методичне забезпечення діяльності;

- навчальна – організація бібліотечно-бібліографічних занять з основ інформаційної культури із різними категоріями користувачів;

- просвітницька – організація заходів з метою прилучення  учнів  школи, студентів, працюючої  молоді до скарбів української і світової культури;

- виховна – активне сприяння процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, гармонійному розвиткові особистості, а також вихованню почуття патріотизму ;

- соціальна – сприяння розвитку здатності користувачів до самоосвіти і їхньої адаптації в сучасному інформаційному суспільстві;

- дозвіллєва – організація  цікавого  та  змістовного,  корисного  дозвілля

- координуюча – узгодження своєї діяльності з усіма підрозділами  бібліотеки в сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідній роботі, а також надання методичної допомоги в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування в регіоні.

5.3. Основні функції Володимирецької  РДБ.

5.3.1. Відділ обслуговування дошкільників та  користувачів  1 – 4  класів:

- головна  функція  – нести ідею читання юному поколінню, захищати його цінності, прилучати до духовності;

- культурно  – освітня -  вивчення  та  збереження  вітчизняної  та  світової  культури;

-  інформаційно-пізнавальна – забезпечує реалізацію прав дошкільників, учнів 1-4 класів та організаторів дитячого читання на вільний доступ до інформації, знань;

- дозвіллєва – організація   відпочинку  користувачів.

5.3.2. Відділ  обслуговування  користувачів  5 – 9 класів: 

- інформаційна – забезпечення  доступу до інформації, задоволенні інформаційних потреб читачів;

- виховна – формування високого рівня правової культури, формування творчої, працелюбної особистості;

- комунікативна – бібліотека повинна стати місцем для  спілкування дитини з літературою, як з видом мистецтва та з однолітками;

- культурно – освітня – залучення до цінностей вітчизняної та світової культури, створення  умов для репродуктивної і продуктивної культурної діяльності;

- соціальна – сприяння  адаптації  користувачів  в сучасному  суспільстві;

- дозвіллєва – організація  цікавого  та  змістовного,  корисного  дозвілля, що дає  поштовх  до  самореалізації та розкриття  творчого потенціалу дитини;

- методична – здійснює аналіз діяльності бібліотеки, об`єднує  діяльність всіх бібліотечних закладів системи з питань обслуговування дітей .

5.4. Функції публічно-шкільних бібліотек  Закладу:

- вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;

- повноцінне забезпечення навчально-виховного процесу;

- інформаційний сервіс бібліотеки;

- формування в користувачів основ інформаційної культури.

- доносити інформацію швидко і якісно користувачеві, працівнику вміти  відбирати і класифікувати необхідне з безмежного потоку інформації.

- здійснюють сумарний та інвентарний облік книг, документів, інших носіїв інформації, що надходять до бібліотечного фонду;

- здійснюють облік та обробку підручників відповідно до діючих нормативних-правових актів;

- здійснюють розстановку бібліотечного фонду, відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК), з урахуванням змін та доповнень ;

- ведуть довідково – бібліографічний апарат (ДБА) на свої фонди.

 5.4.1. Керівники публічно-шкільних бібліотек  Закладу несуть матеріальну відповідальність за збереження бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства, встановлених стандартів та інших нормативних-правових актів;

- здійснюють вилучення з бібліотечних фондів книг, документів та інших носіїв інформації, в т.ч. зношених, застарілих, втрачених видань.

5.5. Сектор  інформаційних  баз даних.

5.5.1. Фахівець відділу  здійснює  адміністрування сайту районної бібліотеки, веб – сторінок публічно-шкільних бібліотек. Здійснює різнопланову інформаційну, довідкову, практичну  допомогу по обслуговуванню комп’ютерної та оргтехніки, тісно співпрацює з іншими відділами бібліотеки та публічно – шкільними бібліотеками району .

5.6. Основними функціями бухгалтерії Закладу є:

- безперервне ведення бухгалтерського обліку в Закладі;

- організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;

- дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;

- контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;

- для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;

- забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності.

- з питань облікової, фінансової та звітної діяльності Заклад підпорядковується централізованій бухгалтерії відділу культури і туризму райдержадміністрації.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Вищим органом управління Закладом є Володимирецька районна рада.

6.2.  До компетенції Володимирецької районної ради належить:

- погодження призначення та звільнення керівника у випадку передбаченому законом;

- визначення основних напрямків діяльності Закладу;

- затвердження та внесення змін до Статуту Закладу;

- розпорядження  основними  засобами Закладу;

- прийняття   рішення  про  відчуження  майна, надання майна в позику,  заставу, оренду;

- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Закладу,  його ліквідацію,  затвердження  ліквідаційного  балансу;

- затвердження звітів про виконання Закладом своїх планів роботи;

- здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Закладом.

6.3. Галузеве управління Закладом здійснює Володимирецька районна державна адміністрація в особі  відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації, що має наступні повноваження:

6.3.1. Готує та подає на розгляд сесії районної ради пропозиції та проекти рішень районної ради з питань управління Закладом, у тому числі про:

- реорганізацію, ліквідацію Закладу;

- затвердження Статуту Закладу та змін до нього;

- відчуження майна Закладу, надання в заставу та інших видів забезпечення, передачу в концесію, здійснення операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу;

- передачу об’єктів Закладу до іншої власності та прийняття об’єктів інших форм власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району;

- інші питання, визначені чинним законодавством України, що підлягають обов’язковому розгляду на сесії районної ради.

6.3.2. У випадку порушення керівником Закладу законодавства України, умов Контракту та цього Статуту  надає пропозиції голові районної ради про відсторонення керівника з займаної посади відповідно до чинного законодавства до вирішення питання про звільнення керівника.

6.3.3. Має право вносити пропозиції для призначення та звільнення керівника Закладу.

6.3.4. Розробляє Статут Закладу на основі типового статуту комунального  закладу, що є додатком 3 до Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району (рішення Володимирецької районної ради від 22.09.2016 р. №102).

6.3.5. Організовує діяльність Закладу спрямовану на забезпечення суспільних потреб територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району.

6.3.6. Забезпечує організацію роботи щодо реєстрації права власності та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомості, що належать Закладу, а також щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти Закладу.

6.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження майна, що перебуває на балансі Закладу, та за своєчасним надходженням плати за оренду комунального майна та перерахуванням частини орендної плати до районного бюджету.

6.3.8. Затверджує кошториси, фінансові плани, штатні розписи та структуру Закладу після їх попереднього обов’язкового погодження з профільними постійними комісіями районної ради, здійснює контроль їх виконання.

6.3.9. Укладає Контракт з Керівником Закладу.

6.3.10. Щорічно звітує районній раді про здійснення повноважень щодо галузевого управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

Керівник Закладу

6.4. Керівництво поточною діяльністю Закладу здійснює директор (далі – Керівник), який одночасно є  Директором ЦРБ.  

Керівник призначається  за результатами конкурсного відбору відділом культури і туризму  Володимирецької районної адміністрації за погодженням з президією Володимирецької районної ради  шляхом укладання Контракту, відповідно до ст. 24 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та ст. ст. 21-1 – 21-5 Закону України «Про культуру» .

6.5. Вимоги та порядок проведення конкурсу на посаду Керівника Закладу.

6.5.1. Вимоги до кандидатів на посаду Керівника Закладу:

- мати вищу освіту;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіти державною мовою;

- відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

6.5.2. Не може бути призначена на посаду Керівника Закладу  особа, яка:                                                                                                                                                                   - за  рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;                                                     - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;                                                                                                                   - є близькою особою або членом сім'ї керівництва  Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації.  

6.6. Порядок конкурсного добору Керівника Закладу

6.6.1. Кандидатів на посаду Керівника Закладу визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

6.6.2. Конкурсний добір Керівника Закладу  складається з таких етапів:

- оголошення Власником та (або) відділом культури і туризму райдержадміністрації конкурсу на посаду Керівника Закладу культури;

-   формування складу конкурсної комісії;

-   подання документів кандидатами на посаду Керівника Закладу;

-   добір кандидатів на посаду Керівника Закладу;

- призначення Власником та (або) відділом культури і туризму райдержадміністрації  Керівника Закладу.

6.6.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації.

6.6.4. Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації оголошує конкурс на посаду Керівника Закладу не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень Керівника Закладу відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

6.6.5. Оголошення про конкурс розміщується в офіційному друкованому виданні, на офіційному веб-сайті Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

6.6.6. Оголошення про конкурс на посаду Керівника Закладу  має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

6.7. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

6.7.1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

6.7.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації.  

Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації  повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду Керівника Закладу.

По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу Закладу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації.

6.7.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

6.7.4. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

6.8. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

6.9. Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

6.10. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації, є членом трудового колективу Закладу, на посаду Керівника якого проводиться конкурс.

6.11. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

6.12. Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

6.13. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

6.14.Подання документів для участі в конкурсі

6.14.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду Керівника Закладу.

6.14.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

-  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

-  копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

-  два рекомендаційні листи довільної форми;

-  мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації у встановлений цією частиною строк.

6.14.3. Перелік документів, зазначених у частині другій цього пункту є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

6.14.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

6.14.5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цього пункту, на своєму офіційному веб-сайті відповідно доЗакону України"Про захист персональних даних".

6.14.6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації, які передаються конкурсній комісії.

6.14.7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

6.15. Добір кандидатів на посаду Керівника Закладу та призначення Керівника

6.15.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.15.2. Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації забезпечує відео - та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Закладу на один і п’ять років.

6.15.3. Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.15.4. За клопотанням члена конкурсної комісії Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

6.15.5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

6.15.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду Керівника Закладу, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.15.7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду Керівника Закладу у разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 7.5.1., 6.5.2. цього Статуту, за рішенням конкурсної комісії.

6.15.8. Власник та (або) відділ культури і туризму райдержадміністрації зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу Закладу, фінансову звітність за попередній бюджетний період Закладу, на посаду Керівника якого проводиться конкурс.

6.15.9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку Закладу на один і п’ять років.

6.15.10. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті  Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

6.15.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.15.12. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.15.13. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс.

6.15.14. Керівник Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації зобов’язаний призначити переможця конкурсу Керівником Закладу не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення Керівника Закладу є підписання контракту.

6.16. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

6.17. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району.

6.18. Керівник підзвітний Власнику та відділу культури і туризму райдержадміністрації з усіх питань Статутної, фінансової, організаційно-господарської діяльності Закладу, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності Закладу відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства України. 

6.19. Керівник вирішує усі питання діяльності Закладу, з урахуванням  обмежень, передбачених даним Статутом.

6.20. До компетенції Керівника відноситься:

5.20.1. забезпечення  Статутної діяльності Закладу;

6.20.2. вирішення поточних питань роботи Закладу;

6.20.3. вирішення  кадрових питань;

6.20.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

6.20.5. організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

6.20.6. визначення порядку оплати праці працівників Закладу;

6.20.7. укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу;

6.20.8. видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

6.20.9. відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу;

6.20.10. має право першого підпису на фінансових документах;

6.20.11. розпоряджається коштами та майном Закладу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

6.20.12. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу згідно з чинним законодавством України та з погодженням начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації;

6.20.13. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

6.20.14. веде переговори щодо укладення Колективного договору, укладає Колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

6.20.15. застосовує заходи дисциплінарної стягнення до працівників Закладу;

6.20.16. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.20.17. несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі, майна Закладу;

6.20.18. Несе персональну відповідальність за будь-які порушення вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу;

6.20.19. Вчиняє інші дії в порядку та межах встановлених законодавством України.

6.21. При здійсненні діяльності Закладу Керівник забезпечує:

6.21.1. Дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Закладу;

6.21.2. Організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Закладу;

6.21.3. Розробку структури та штатного розпису Закладу та подає їх на затвердження до відділу культури і туризму райдержадміністрації;

6.21.4. У межах своєї компетенції Керівник видає накази, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу та здійснює контроль за їх виконанням.

6.22. Керівник має право без довіреності виконувати дії від імені Закладу в межах чинного законодавства України.

6.23. У разі відсутності Керівника його обов'язки виконує заступник по роботі з дітьми, який одночасно є завідуючим РДБ.. 

6.24. Заступник директора Закладу по роботі з дітьми:

 -  завідувач РДБ – заступник директора по роботі з дітьми - виконує обов’язки директора на час його відсутності: відпустки, тимчасової непрацездатності, відрядження  тощо, користується його правами  і несе  відповідальність за діяльність Закладу згідно чинного законодавства та нормативних документів;

 - здійснює керівництво РДБ, шкільних відділів РДБ щодо бібліотечного та інформаційного  обслуговування  користувачів;

 - здійснює керівництво методичною роботою методиста по роботі з дітьми;

 - організовує створення перспективних та поточних планів, контролює їх виконання. Веде контроль  діяльності працівників бібліотеки, забезпечує  систематичне виконання завдань щодо обслуговування користувачів всіма  відділами районної бібліотеки для дітей, що включає в себе індивідуальні та масові форми, довідково-бібліографічне та інформаційне  забезпечення;

 - бере участь у комплектуванні бібліотечних фондів районної бібліотеки для дітей, вивчає склад фондів для дітей  бібліотечних закладів системи. Вносить пропозиції Керівнику Закладу щодо складу фондів для дітей в бібліотеках системи, відповідно до потреб;

 - координує діяльність відділів РДБ, діяльність структурних підрозділів Закладу з питань  обслуговування  користувачів (дітей до 15 років), надає методичну та консультативну допомогу працівникам структурних підрозділів Закладу. Здійснює виїзди на місця для надання методичної та консультаційної допомоги працівникам структурних підрозділів Закладу з питань  обслуговування  користувачів (дітей до 15 років).

6.25. Керівник та керівник  бухгалтерської служби Закладу несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

6.26. На вимогу Власника та (або) відділу культури і туризму райдержадміністрації, Заклад у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

 

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

7.1. Трудовий колектив Закладу складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудових договорів.

7.2. Трудовий   колектив Закладу формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.                          

7.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

7.4. Умови організації та оплати праці трудового колективу Установи Закладу, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Закладу та трудовим   колективом регулюються колективним договором та  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку.

7.5. Загальні збори трудового колективу розглядають проект Колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

7.6. Заклад в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові трудові колективи.

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

8.1. Контроль за діяльністю Закладу здійснює Володимирецька районна рада та  відділ культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації.

8.2. Відносини Закладу з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні   адміністрації»,  інших  нормативно-правових  актів  України,  які визначають компетенцію цих органів.

8.3.  На вимогу Власника, Заклад зобов'язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗАКЛАДУ

9.1. Діяльність Закладу припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ) або ліквідації.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюються за рішенням Володимирецької районної ради, або у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.3 Володимирецька районна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та   встановлюють порядок і строки припинення  діяльності Закладу відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Закладу може бути покладено на орган, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району.                          

9.5. У разі злиття Закладу з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття. 

9.6. У разі приєднання Закладу до іншої юридичної особи, до останньої переходять усі її майнові права та обов'язки, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб Закладу - до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

9.7. У разі поділу Закладу, усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб.

9.8. У разі виділення однієї або кількох нових юридичних осіб, до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Закладу.

9.9. У разі перетворення Закладу в іншу юридичну особу усі її (його) майнові права і обов'язки переходять до новоутвореної юридичної  особи.                                                                                                                  

9.10.  Заклад може бути ліквідований:                                        

-   за рішенням Володимирецької районної ради;                                    

- за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.11. Заклад є таким, діяльність якого припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення Володимирецької районної ради.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.